Projekt Naše Národné parky - TANAP

ŠK Slovan využíval dlhé roky Vysoké Tatry na svoje sústredenia a tie si, zvlášť v dnešnej dobe, zaslúžia našu pozornosť a starostlivosť. Spolupráca s našim najznámejším a najstarším národným parkom – TANAP-om je prvá v tejto oblasti a veríme, že aj vďaka nám si aj naďalej zachováme naše prírodné dedičstvo, ktoré zostane symbolom Slovenska tak, aby sme ich zdravé a krásne zanechali aj pre budúce generácie.

www.spravatanap.sk