You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Súhrn doterajších charitatívnych aktivít

ŠK Slovan Bratislava sa už v minulosti zúčastňoval rôznych charitatívnych podujatí, ktorých cieľom bolo v prvom rade pomáhať a podporovať tých, ktorí to potrebujú.

Deväť rokov úzko spolupracuje s OZ Deťom pre život, ktoré podporuje nielen finančne, ale hráči a zamestnanci klubu darujú každoročne krv pri príležitosti tradičnej charitatívnej akcie „Vianočná 1000 a 1 kvapka krvi deťom pre život“, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou Magistrátu hlavného mesta Bratislavy a  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.

ŠK Slovan Bratislava už štyri roky finančne podporuje aj OZ Hypotonik, ktorému sú venované finančné prostriedky formou dražby dresov, kde je výťažok z dražby venovaný na pomoc deťom s hypotonickým syndrómom. OZ Hypotonik bol venovaný aj výťažok zo vstupného z domácich Fortunaligových zápasov ŠK Slovan Bratislava.

Niekoľko rokov prebieha aj spolupráca s Centrom pre deti a rodiny Bratislava – Učiteľská (bývalý Detský domov Bratislava), ktoré ŠK Slovan Bratislava podporuje nielen finančne, ale aj materiálne, kde venoval kompletné oblečenie na voľnočasové aktivity detí a prázdninový pobyt v Tatrách.

Počas koronakrízy sme podporili našich lekárov, sestry a pomocný personál Univerzitnej nemocnice Bratislava v boji proti COVID 19.

Podporili sme aj OZ Mikádo, keď sme spoločne so spoločnosťou Grafobal a.s. prispeli na podporu prevádzky chránenej dielne a denného stacionára a rekreačný pobyt členov tohto občianskeho združenia.

ŠK Slovan Bratislava podporil aj individuálne žiadosti rodičov ťažko chorých a hendikepovaných detí. Jednalo sa o materiálnu podporu, mnohokrát spojenú s morálnou podporou detí, ktoré aj napriek svojmu hendikepu majú svoje športové vzory aj medzi hráčmi ŠK Slovan Bratislava. Takisto sa hráči a realizačný tím zúčastnili významnej charitatívnej akcie „Káčer na bicykli“, kde svojou aktívnou účasťou podporili Nadáciu TA3.

Klub so storočnou tradíciou a bohatou históriou chce aj naďalej podporovať projekty, ktoré majú svoju tradíciu a chce takisto participovať na nových projektoch, ktoré budú napomáhať tým, ktorí sú na pomoc druhých odkázaní.


Finančné čiastky venované podporovaným subjektom

- Centrum pre deti a rodiny Učiteľská : 4 330,50,-€ + materiálna podpora v sume 2500,-€.

- OZ Deťom pre život : 12 355,-€ + darovanie krvi

- OZ Hypotonik : 9 116,-€

- OZ Mikádo : 7 000,-€

- Univerzitná nemocnica Bratislava : 7 550,- €

- Individuálne žiadosti : materiálna podpora v sume 8 600,-€

Celková suma : 51 451,50,-€