Projekt OZ Deťom pre život

Viac ako 10 ročná spolupráca s občianskym združením, ktoré pomáha deťom s onkologickými chorobami. Spoločne sa každý rok zúčastňujeme darovania krvi pod názvom Vianočná kvapka krvi a finančne prispievame na aktivity, rekondičné pobyty detí s onkologickými chorobami, či materiálne potreby detských onkologických oddelení nemocníc.
www.detomprezivot.sk

Projekt Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

Nový projekt a spolupráca klubu, ktorá má pomáhať nielen deťom a dospelým so závažnými srdcovými a cievnymi chorobami, ale má za cieľ zúčastňovať sa aj aktivít spojených s prevenciou pred chorobami srdca. NÚSCH, ako top zdravotnícke zariadenie na Slovensku má vo svojom portfóliu množstvo plánovaných aktivít, ktoré sa môžu spojiť so športovou značkou Slovan a dokážu osloviť rôzne cieľové skupiny so zámerom zmeniť životný štýl, prípadne návyky tak, aby sa minimalizovali najzávažnejšie rizikové faktory vzniku ochorení srdca a ciev.
www.nusch.sk

Projekt Národný ústav detských chorôb

Projekt Národný ústav detských chorôb – nový projekt a spolupráca klubu, ktorej zámerom je pomáhať a pomôcť našim deťom v nemocnici, kde liečia najzávažnejších detských pacientov z celého Slovenska, ktorí potrebujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť, mnohí z nich po celý život.
www.nudch.eu