You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Program Belasé srdce

Zámerom klubového programu je podporiť subjekty v rôznych oblastiach spoločenského života. Nastavením financovania a alokovaním zdrojov do daných oblastí programu chceme poskytovať nielen finančnú pomoc, ale takisto pomáhať aj nefinančne. Uvedomujeme si silu našej značky a vieme, že dokážeme pomáhať tam, kde to najviac potrebujú a zároveň cítime aj spoločenskú zodpovednosť voči svojmu externému prostrediu. Naplno chceme obnoviť kooperáciu nielen so subjektmi, s ktorými máme už spoluprácu nastavenú, ale chceme takisto nastaviť aj spolupráce nové a rozšíriť oblasti pôsobenia Programu Belasé srdce.

ŠK Slovan Bratislava cíti, že nestačí byť iba najúspešnejším športovým klubom na Slovensku, našou úlohou je pomáhať, vychovávať, chrániť v každej oblasti života.