Projekt OZ Mikádo

Toto občianske združenie je zamerané na zmenu kvality spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v sociálnej núdzi. My chceme stáť po boku tohto subjektu a spoločne pomáhať pri rozvíjaní ich chránenej dielne a denného stacionára klientov OZ Mikádo tak, ako sme urobili už v predchádzajúcom období spolupráce.

www.mikado-skalica.sk

Projekt OZ Hypotonik

Občianske združenie pomáhajúce deťom s ťažkým telesným postihnutím - hypotonickým syndrómom. Liečba týchto detí je fyzicky náročná nielen pre deti samotné, ale je náročná aj finančne. Veríme, že tak, ako už v minulosti, aj našim prispením pomôžeme OZ Hypotonik s formou zabezpečenia rehabilitačných pobytov pre deti s týmto ťažkým telesným postihnutím.