You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Financovanie programu Belasé srdce

Pre naplnenie hlavného cieľa programu, ktorým je podpora subjektov v rôznych oblastiach spoločenského života, je potrebné získavať finančné zdroje, ktoré budú následne transparentne prerozdeľované medzi jednotlivé subjekty zapojené do programu.

Získavanie finančných prostriedkov

Hlavným finančným zdrojom finančných prostriedkov programu je futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spolu so širokou komunitou fanúšikov a podporovateľov klubu, vrátane partnerov a sponzorov. Súčasťou programu sa môžete stať aj Vy alebo Vaša spoločnosť.

Finančné zdroje:

1. Permanentné vstupenky
ŠK Slovan Bratislava venuje z každej permanentnej vstupenky 5 Eur do programu Belasé srdce. Majiteľ permanentnej vstupenky sa automaticky stane súčasťou programu Belasé srdce.

2. Partneri a sponzori ŠK Slovan Bratislava
Z uzatvorených partnerských a sponzorských zmlúv venuje ŠK Slovan Bratislava čiastku do programu Belasé srdce. Takouto formou budú nielen zabezpečené finančné zdroje pre samotný program, ale zároveň sa naši partneri a sponzori stanú súčasťou programu Belasé srdce.

3. Dražby dresov ŠK Slovan Bratislava
ŠK Slovan Bratislava pripraví a venuje do dražby na každú sezónu dve špeciálne sady dresov, v ktorých hráči ŠK Slovan Bratislava nastúpia na zápas. Zápasové sady dresov si budú môcť fanúšikovia a záujemcovia vydražiť a celý výťažok z dražby bude venovaný programu Belasé Srdce.

4. Podpora z predaja vstupeniek na zápas
Klub prostredníctvom systému predaja vstupeniek na zápas poskytne možnosť, aby každý fanúšik pri kúpe vstupenky mohol venovať 1 Euro alebo viac priamo programu Belasé srdce. Týmto spôsobom sa bude môcť fanúšik Slovana aktívne zapojiť do programu a stať sa jeho súčasťou.

5. Fanshop ŠK Slovan Bratislava
Pri kúpe suveníru v kamennej predajni ŠK Slovan Bratislava alebo jeho e-shopu bude mať kupujúci možnosť venovať 1 Euro alebo viac priamo do programu Belasé srdce. Aj takto sa bude môcť fanúšik Slovana stať súčasťou programu Belasé srdce.

6. Dobrovoľný darca
Súčasťou programu sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce pomôcť a podporiť program Belasé srdce. Dobrovoľný darca má na výber z dvoch foriem pomoci:
a.) Formou bankového prevodu v ľubovoľnej čiastke na účet programu Belasé srdce
IBAN: SK13 0900 0000 0000 1149 5627
b.) Formou Zmluvy o darovaní medzi dobrovoľným darcom a OZ Belasé srdce
(pre právnické osoby, kontaktovať nás mailom na belasesrdce@skslovan.com)

Garancia použitia finančných prostriedkov

OZ Belasé srdce pod dohľadom futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava garantuje, že všetky získané finančné prostriedky budú použité výhradne na činnosť a aktivity OZ Belasé srdce, ktoré pomáha a podporuje subjekty v daných oblastiach spoločenského života.

Program Belasé srdce má zadefinované tieto oblasti spoločenského života, ktoré bude prostredníctvom jednotlivých subjektov pravidelne podporovať: