Projekt Centrá pre deti a rodiny

Projekt spolupráce s Centrom pre deti a rodiny v Podunajských Biskupiciach sme začali už v roku 2017 a v podpore chceme aj naďalej pokračovať. Veríme, že aj vďaka našej spolupráci opäť vyčaríme úsmev a dobrú náladu na tvárach detí v Podunajských Biskupiciach. 

www.detskydomovbratislava.sk

Projekt Aj senior je belasý

Denné centrum na Vajnorskej ulici je miestom, ktoré využívajú mnohí v dôchodkovom veku, no nielen oni. Veľmi radi poskytneme našu pomoc, chceme našim seniorom a ďalším klientom Denného centra na Vajnorskej ulici ponúknuť možnosť bezplatnej návštevy zápasov Slovana, prehliadky štadióna Tehelné pole a Siene slávy Slovana. Takisto uvítame možnosť živých diskusií a ďalších spoločných aktivít, ktoré spríjemnia a oživia čas našim seniorom.

www.banm.sk/denne-centrum-vajnorska

Projekt Dokážeš to!

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium v Senci pomáha mladým ľuďom prekonať prekážky, ktoré im život postavil do cesty. Poskytuje odbornú pomoc chlapcom a mladistvým s poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom, poruchami učenia, poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu vo veku od 11 do 18 rokov. Chceme aktívne pomáhať chlapcom pri ich socializácii, pri prevencii delikventného vývinu a podporiť výchovu k prosociálnemu správaniu.

www.slvs-senec.sk