Projekt Správna cesta!

V ŠK Slovan Bratislava cítime zodpovednosť aj v tejto oblasti a chceme sa zapojiť do podpory aktívneho a produktívneho života prostredníctvom projektov a aktivít zdravotníckeho a resocializačného zariadenia SantoriumAT. Táto špecializovaná liečebňa poskytuje zdravotnícku a resocializačnú starostlivosť o závislé osoby a ich rodinných príslušníkov pri ich návrate do života a budujúcim si svoje nové existencie a identity, založené na slobodnom rozhodovaní sa.

Sme presvedčení, že futbal a šport, spolu so zdravým životným štýlom a aktívnym trávením voľného času sú jednou z možností ochrany zdravia.

www.sanatoriumat.sk